POLÍTICA DE PRIVACITAT

Segons el que estableix el RGPD (Reglament (UE) 2016/679), et proporcionem la Informació detallada de Protecció de Dades que s’exposa a continuació:

Responsable:
Raó Social: Xavier Gasol Santa (en endavant doctorxavigasol.com)
N.I.F: 39355274C
Direcció: Cami de Sant Antoli, 64. 08691 Monistrol de Montserrat.
Telèfon: (+34) 625549091
Correu Electrònic: doctorxavigasol@gmail.com

Finalitat:

T’informem que les dades de caràcter personal recollides, seran incorporades a un fitxer sota la nostra responsabilitat, amb la finalitat de gestionar l’enviament de la informació que ens sol·licitis i facilitar als interessats ofertes de productes i serveis del seu interès. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial, durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals o se sol·liciti la seva supressió per l’interessat.

Legitimació:

Les dades de caràcter personal obtingudes en aquest lloc web, així com l’oferta de productes i serveis oferts, estan basades en el consentiment que se li sol·licita a l’interessat.

L’interessat tindrà dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament basada en el consentiment previ a la seva retirada.

Destinataris:

No es cediran dades a tercers, excepte per obligació legal.

Drets:

Com a interessat directe, té dret a obtenir confirmació sobre si a doctorxavigasol.com estem tractant dades personals que et concerneixen, o no. Tens dret a accedir a les teves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaries per a la finalitat per les que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, podràs sol·licitar la limitació del tractament de les teves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, podràs oposar-te al tractament de les teves dades, doctorxavigasol.com deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.