FISIOTERÀPIA

La fisioteràpia és una disciplina fonamental en el nostre mètode treball. Disposem dels tractaments més innovadors en l’àmbit de la fisioteràpia (hipertèrmia, electròlisis ecoguiada, neuromodulació percutània…). Aconseguim una reducció del dolor i de la inflamació, millora de la mobilitat i una més ràpida recuperació.
 

Diatèrmia

Els beneficis d’aplicar escalfor per a tractar diverses patologies es coneixen des de fa anys.
Redueix la inflamació, augmenta el flux sanguini millorant la nutrició i oxigenació de les cèl·lules i accelerant l’eliminació de toxines; facilita també l’absorció d’hematomes i edemes.
La característica afegida de la diatèrmia és que es tracta d’un tipus de corrent elèctrica amb la capacitat de genera calor en les profunditats dels teixits, on tenim la lesió, sense que els teixits superficials i principalment la pell, pateixin aquesta transmissió de calor.

Osteopatia

L’Osteopatia és una teràpia únicament manual; totalment complementària amb la medicina al·lopàtica o convencional en el seu objectiu comú d’ajudar el pacient, i que cal col·locar-la dins d’un context de prevenció, de conservació, i de millora de la salut.

Mitjançant l’Osteopatia ajudem a reequilibrar l’organisme centrant-nos en l’estructura, millorant d’aquesta manera el funcionament del cos.

Utilitzem tècniques suaus i segures, adaptades a cada pacient i a les seves necessitats, tenint sempre en compte l’edat, el sexe, la tipologia i l’estat de salut del mateix, etc.
Contem amb professionals osteòpates prèviament diplomats en Fisioteràpia i que complementen les dues disciplines.

READAPTACIÓ ESPORTIVA

La readaptació es part fonamental del tractament de lesions.  El treball de readaptació completa i millora el treball que fa el metge de l’Esport i el fisioterapeuta. Tot i el nom de readaptació esportiva, el treball de readaptació és altament efectiu en qualsevol tipus de pacient, sigui esportista o no.

El treball de força té un pes important en el nostre mètode de treball. Cada vegada son més els estudis científics que avalen la força com aspecte clau en la recuperació i la reducció del dolor.

A qualsevol edat i en gairebé totes lesions, la readaptació ha permès millorar, en els últims anys, els protocols de tractament de lesions. A nivell de prevenció i rendiment també ha mostrat la seva utilitat.

APARELLS INERCIALS

La maquinària inercial es un sistema modern i innovador, que  busca la millora de l’entrenament funcional.

Utilitzem aparells inercials ja que treballen la força muscular de forma específica i definitivament diferent de com ho fan els aparells clàssics de gimnàs. Permeten augmentar ràpidament la força, resistència i potència muscular, i per tan són útils en processos de recuperació i també en l’entrenament i millora de la condició física. Amb els aparells inercials aconseguim millorar salut muscular, flexibilitat i resistència a la lesió muscular.

APARELLS PNEUMÀTICS

Tecnologia capdavantera, de la mà de Keisser, que ens ofereix la possibilitat de realitzar un treball de força muscular d’altíssima precisió eliminant el component de la inèrcia i així poder calcuar la força muscular exacte que desitgem fer a cada moment i en la posició de l’articulació que sigui més necessari en cada fase de la recuperació